Indmeldelse

Denne indlemdelsesblanket er ikke bindende. For gældende indmelding skal du møde op i klubhuset og underskrive endegyldigt.

Kontingent:

Passiv medlemskab
(for ikke-bådejere men venner af klubben)

450 kr. årlig

 

Aktiv medlemskab for bådejere
(hvis du har en båd skal du være aktiv medlem)
Indmeldesesgebyr – 700 kr (engangsbeløb)

800 kr. årlig

 

Familiemedlemskab
(gælder for par og børn under 18 år)
Indmeldesesgebyr700 kr (engangsbeløb)

1100 kr. årlig

 

Når man er blevet meldt ind og betalt får man en klub kasket, stander til båden og en nøgle til klubhuset. Ekstra nøgle kan tilkøbes samt nøgle til vores lille værksted på vores vinterplads.    Passiv medlemAktiv medlemFamilliemedlem